ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקיא

ב"ה, י"א אייר, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת הישיבת בלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי ידיעה אשר חלוקת ה -100,000 (f או $) נעשית באופן כזה:...

נבהלתי לידיעה הנ"ל, אשר לא די מה שלכתחילה הקציבו סכום מצער של 5000 הנה עוד הפחיתו ממנו עד כדי 4000!.

יש אומרים שהטענה היא כי מספר ילדי תימן קטן הוא בלוד. ושלשה ענינים בזה:

הא' - הנני נבהל ונשתומם אשר למרות שדפקתי על לבם זה כמה פעמים לקלוט יותר ויותר מילדי תימן, כנראה הי' זה קול במדבר.

הב' - איני יודע גודל הקליטה מבני תימן במוסדות האחרים שהקציבו להם סכומים גדולים שלא בערך.

הג' - והוא העיקר, הסכומים הנ"ל הוקצבו לא רק בעד הילדים אשר כבר ישנם במוסדות, אלא בעיקר לאפשר קליטתם להבא. במילא הנה הטענה לכתחילה שלא במקומה.

ולמעשה בטח ינקטו תיכף בכל האמצעים הדרושים לתקן הדבר ויעשו זה במרץ המתאים ובלי בטלנות ורשלנות...

המחכה לבשורות טובות

ז'תתקיא

מהעתקה.

עד כדי 4000: ראה לקמן אגרת ז'תתקטו.