ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקלג

ב"ה, כ"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

... יהי רצון מהשי"ת שתגדלהו היא ובעלה שיחיו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

ואל יהי הדבר רחוק בעיניו או בעיני', וכמ"ש לא נפלאת היא ולא רחוק גו' כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו אלא שצריך להיות פתיחה עכ"פ כחודה של מחט.

ועליו לעורר את אחותו וגיסו שיחיו מזמן לזמן וסו"ס הנה אבנים שחקו מים.

בברכת מזל טוב על הנ"ל, והשי"ת יזכהו לבשר טובה תכה"י.

ז'תתקלג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 93.