ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקמח

ב"ה, ט"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח י"א נו"נ וכו' מוה"ר יהודה שי'

שלום וברכה!

... זה מכבר נשלח לו סעט שדי חמד, ועתה נשלח לו עוד סעט.

בכלל עלו הוצאות הדפסה של השדי חמד לסכום עצום שלא שיערתי מראש. ומובן, אשר לולי עזרת הנדבות ביחוד לתכלית זו לא הי' נדפסים הכרכים שעד עתה, וכן הכרך האחרון הנמצא עתה בדפוס, כי ההכנסה ממכירת הספרים פעוטה היא למאד, וגם - זה קשור עם הוצאות נוספות, ובטח יצליח השי"ת.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולכב"ב שי' ופרנסה בהרחבה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקמח

מצילום האגרת.

מוה"ר יהודה: שמוטקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ זקתרא, ובהנסמן בהערות שם.