ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקמט

[ח"י שבט תשי"ג]

ההתעסקות בישיבת אחי תמימים בניו הייווען הוא מילוי שליחותו בעלמא דין.

ובמילא הרי"ז הצינור שדרכ[ו] הקב"ה נתן, נותן ויתן ברכה והצלחה בכל המצטרך לו ולבני ביתו שיחו בגשמיות וברוחניות. ולמותר להאריך בזה שהרי אפילו בהתבוננות קלה בהמופתים הגלויים שאירעו לו בשנתיים האחרונות הן בעניניו הפרטיים והן בעניניו הכללים, מבינים ורואים זאת.

ז'תתקמט

נדפסה בס' זכרון תפארת משה יצחק (אחרי ע' 124).האגרת היא אל מוהרמ"י העכט.

אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתמד, ובהנסמן בהערות שם.