ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקעו

ב"ה, כ"ג מנ"א תשי"ג

ברולקין.

שלום וברכה!

... ומה ששואל אצלי אודות ההיתר שקיבלה אשתו בזיווג שני, הנה זה צריך לברר אצל אחד הרבנים על אתר, המכירים את אלו שנתנו ההיתר שבטח הם בני סמכא, ובמילא אין אחר מעשה בי"ד כלום. וצריך הנ"ל, להיות חזק בבטחונו בהשי"ת שימלא צרכיו בהמצטרך לו, אלא שצריך לחזק ההתקשרות עם השי"ת, ע"י תוספת בענינים של תורה ומצות. והשי"ת יצליחו, וימלא ימי הריון בתו תחי' כשורה ובנקל, ותלד זחו"ק כשורה ובקל.

בברכה - המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקעו

נדפסה בקובץ יגדיל תורה ירושלים גליון יט ע' 12 והשולמה ע,פ צילום האגרת.