ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקצב

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתב שנתקבל זה עתה ובבקשה להודיע בהקדם אם אפשר לצרפם

להרשת בתור מוסד חדש או סניף ממוסד שכבר ישנו ובאם לאו - אזי להתייעץ בהקדם עם הת"ת אשר בכפר חב"ד אם בידם לעשות כנ"ל כיוון שכפי המכתב זהו בסמיכות לספריא, ובכל אופן בבקשה להחזיר המכתב הנ"ל.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

ז'תתקצב

מהעתקה.