ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'יז*

ב"ה, י"ח אייר תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ צמ"ס עוסק בצ"צ

כו'

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

... בשוחחי כאן עם מר שז"ר שי', נעם לי לשמוע ממנו הערצתו את כת"ר, וסיפר לי ג"כ שהי' לו חלק פעיל במה שנמסר לכת"ר השידור ברדיו את השיעור, וכששאלתיו איך ישפיע זה על מהלך עבודת האנציקלופדי' שהרי זוהי מצה שא"א לעשותה ע"י אחרים, הבטיחני שלא בלבל זל"ז, נוסף על זה שהאנציקלופדיא הוא ענין לחוג מסוים, משא"כ השידור ברדיו כו' והתבטא בהתלהבות ע"ד גודל הענין וכו' וכו'.