ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'כג

ב"ה, כ"ח מנ"א, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו שואל במה שיש רופאים מיעצים לחתוך השקדים אצל בתו...

תחי', הנה כנראה ממכתבו אין זה נוגע אלא לאפטיט שלה, ואם כן הוא אין כדאי למהר בזה, ואין צריך לומר שאין לעשות זה בשלהי קיטא בימי החום. ויש להתיעץ עם רופאים מומחים בשנת תשט"ו הבע"ל לאחרי הימים טובים.

לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד התועדות, התעסקות בכרם חב"ד וכו' ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ח'כג

מצילום האגרת.