ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'כד

ב"ה, ד' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר ישראל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' מנ"א. הנה בודאי לא טעו בכוונתי וחפצי שמסרתי שירחיבו חוג פעולות חב"ד, בכלל וצעירי אגו"ח בפרט וכן אמרתי ג"כ אשר כדאי עכ"פ חלק מהעובדים יהיו ע"מ לקבל פרס בכדי שתהי' העבודה בלי כו' ומובן שהפרס צ"ל מתאים להיכולת של צאגו"ח...

בברכת כוח"ט.

ח'כד

מהעתק המזכירות.

מוה"ר ישראל שי': ליבוב. אגרות נוספות אליו- לעיל חי"ט ז'פח, ובהנסמן בהערות שם.