ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'לה

ב"ה, ד' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אברהם

שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נעם לי לקבל מכתבו ממוצש"ק תולדות. בו כותב אשר עבר לגור בראשון לציון ומתעסק שם במלאכת הקדש חינוך על טהרת הקדש המקרב את לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים. ובודאי מדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אבל כ"פ ככה לקבל רוב נחת יהודי מכל יו"ח שיחיו.

כן נהניתי ממ"ש שנותן שיעור בערב בצבא בנביאים ודינים ובודאי משתדל שהדינים יהיו הלכות הצריכות בחיי היום יומים כי ה"ז כל האדם את האלקים ירא ואת מצותיו שמור.

מ"ש שיש לו שיעור בלימוד החסידות בליל ש"ק. בודאי למותר לעורו שאין זה מספיק כלל וכלל וצריך להיות לימוד זה עכ"פ איזה פעמים גם במשך השבוע ואין לך דבר העומד בפני הרצון...

בברכה.

ח'לה

מהעתק המזכירות.

מוה"ר אברהם: הרשקוביץ, ראשל"צ. אגרות נוספות אליו- לעיל חי"ד ה'קיג.