ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'לח

ב"ה, כ"ט כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד כסלו, אשר מציעים לפניו נכבדות עם בחורה בת 35 וכו', ושואל חוות דתעי בזה.

צריך הי' לברר מה ההיא הסיבה שלא נשתדכה הנ"ל עד עתה, שהרי הוא דבר בלתי רגיל, ובהתאם להידיעות שיברר יחליט.

והשי"ת ינחהו בדרך הטוב והישר לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ח'לח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 50, מצילום האגרת.