ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'עא

ב"ה, י"ז מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקרות אודות פעולות האברך... שי', וכנראה גם מהידיעות אודותו בעבר, הנה הוא כח פעיל ועובד וגם - בהצלחה. ובודאי ישתדלו שימשיך בעבודתו בכרם חב"ד אשר רבה העבודה וביחד עם זה הנה עוד רבה יותר העזובה.

ובמ"ש אודות השם שיתנו לשיעורים אלו, כבר כתבתי כ"פ שבאופן רשמי כדאי לרכז את הפעולות, וכמה ענינים ישנם שהם באופן נר לאחד נר למאה, אף אם אפילו באופן בלתי רשמי יתנהג השיעור על אתר על ידי אנשים שאינם ממסגרת צעירי אגו"ח, ובטח ידוע השערתם ע"ד התקציב, ואשתדל להשתתף בזה באיזה סכום, ויש להתענין אפשר יש משרדים רשמים התומכים במפעלים כגון דא.

בברכת הצלחה בעבודתם בקודש מתוך פרנסה כדבעי והרחבת הדעת.

ח'עא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 1