ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'פא

ב"ה, כ"ו כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ט כסלו, בו כותב אודות הקישויים בלימודו.

והנה אל יפול ח"ו ברוחו מזה, כי כל אחד ואחד נצטוה בלימוד תורתנו תורת חיים ולקיים כל מצותי', ולכל אחד ואחד מישראל ניתנו הכחות למלאות זה, והקישוים שפוגשים בלימוד או בקיום המצות הרי הוא כמה שכתוב כי מנסה ה' אלקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה' אלקיכם, וכשעומדים בנסיון מצליחים באופן יותר מהרגיל וכבר ידוע פסק חז"ל יגעת ומצאת, והוספתו בלימוד התורה ובקיום המצות יוסיף גם כן בבריאות אמו שתליט"א אותה מזכיר במכתבו.

ובקשר עם יום הולדתו, שכותב אודותו. הנה יהי רצון שיזכה לשנת הצלחה בכל הענינים דלעיל ובפרט לתלמוד תורה ביראת שמים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'פא

מהעתק המזכירות.