ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קיא

ב"ה, ז' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על המכתב פ"נ, שיקרא בעת הרצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה זי"ע.

בהנוגע לשאלתו: הסרת הקאטאראק, הרי כיון שרופא מומחה אמר שנמצא עוד מעט ראי' בעין ואין למהר בנתוח, שב ואל תעשה עדיף. אלא שמזמן לזמן מהנכון לבקר אצלו או לשאלו מראש מתי לבוא אליו עוד הפעם, בכדי שהוא יבחון את הענין. ורופא כל בשר ומפליא לעשות ינחה אותם באופן היותר טוב בטוב הנראה והנגלה.

ואחכה לבשו"ט לתוכן הפ"נ, ובפרט שהרי נמצאים אנו בחודש כסלו, חודש הניסים והגאולה ונצחון עניני חב"ד ואשר כל אנ"ש החסידים והתמימים שי' הם חלקי ועיקרי.

בכבוד ובברכה.

ח'קיא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 100.