ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קכה

ב"ה, ט"ו מנ"א ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו,

במה שכותב אודות המשך חינוך בתו שתחי', מובן ופשוט שצריכה להתחנך במוסדות חינוך חב"ד, וכיון שדרים בכפר חב"ד, צ"ל זה במוסדות החיונך בכפר חב"ד.

והרי זה נוגע גם לרבים.

ובהנוגע למה שכותב אודות המגרעות אשר בהמוסד, הרי כיון שנמצא על אתר הנה את"ל שכמה ענינים צריכים תיקון, יתיעצו כולם יחד לתקן החסרונות והרי כל אחד מהם מעונין בטובת המוסד והחניכות שבו, ואין לך דבר העומד בפני הרצון. והדרך לזה הוא בדרכי שלום ובדרכי נועם, כהוראות נשיאינו - ובמיוחד כ"ק מו"ח אדמו"ר מייסד הכפר ומנהלו.

המחכה לבשורות טובות.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ח'קכה

מצילום האגרת.