ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קלא

ב"ה, כ"ז אלול, תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ט אלול, בו כותב שעומד בקישרו עם נציגי כפר חב"ד בהנוגע לביסוס והתפתחות מצב החקלאות שם, ולמותר להביע תודתי חמה עוה"פ על התענינותו בזה.

ואף שאינו מזכיר שמות האנשים שבאו עמו בקישרו, אבל בודאי כוונתו לועד הכפר, אשר הם מייצגים כל תושבי הכפר, והחקלאים בכללם, ויודעים פרטי המצב שם.

ומובן אשר צדק בדבריו במכתבו, אשר התפתחות חלק מהכפר ישפיע על שאר החלקים, ובודאי תגדל התועלת באם תהי' פעולה משותפת מכל הסוגים אשר בכפר חב"ד שאז בטח ישתמר וישוכלל צביונו וימלא תפקידו על צד היותר טוב.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני שולח לכ' ברכתי, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.