ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קמו

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ח

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לפלא מה שנמשך ענין השיכון ואפילו ההכנות לתיכנון שיכון זה משך זמן רב ביותר. ובענינים כאלו יש מקום לומר, שכל שהענין נמשך יותר, מתרבים גם הקישוים וההעלמות שבזה.

מובן שהדין-קדימה בענין השיכון הם: א) לחקלאים, ב) להעוסקים במלאכת ההוראה. ופשוט שקודם - זה שאין לו דירה כלל בכפר, לזה שרוצה להחליף לדירה טובה יותר.

ומובן שהנ"ל הם הוראות כלליות, ובכגון דא אין קובעים מסמרות, ואפשר להיות יוצא מן הכלל.

בהמשך להאמור, הנה פליאה על שמצד אחד כותבים זה כ"פ ע"ד מספר המועט ביותר של אלו העוסקים בחקלאות, ומצד השני, כשמייעץ אני למי שהוא לעסוק בחקלאות, עונה לי, שכל החלקות החקלאיות כל השדות וכו' נתחלקו מכבר, ואין שטח פנוי. והרי בתכנון הכפר היו שטחים די מספיקים להתעסקות בחקלאות של עשיריות אנשים, ומה נעשה בהם?

המצפה לבשו"ט בכל האמור.

ח'קמו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 70.