ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קנא

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ח

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מט' ניסן, בו כותבת שמסיימת השנה חוק לימודיה' בבית ספר בית יעקב היסודי, ושואלת באיזה בית ספר להמשיך לימודי'.

והנה מובן בשכל הבריא וגם פשוט מכמה טעמים - שעלי' להמשיך לימודי' במסגרת המשמשת המשך לבית הספר שלמדה בו עד עתה, ז.א. בבית יעקב.

ואם אפשריות ישנה בבית יעקב באיזהו מקומן, מובן שיש לבחור באותו המקום ששם יראת שמים ורמת הלימודים טובות יותר.

תקותי שמשפיעה על חבותי' תי' שלה להתנהג כראוי לבת ישראל, שכולן נקראות בנות שרה רבקה רחל ולאה, והרי על ידי זה מתוסף בברכות השי"ת גם בהנוגע לעצמה.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

א. קווינט

מזכיר

ח'קנא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 73.