ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קנב

ב"ה, כ"ה ניסן, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נתקבל כאן מכתב מאחד, אשר אף שרחוק הוא מחוגי חב"ד, אבל אוהב ואוהד לעניניהם, בטענה, אשר חברו חלק משדות הכפר לקבלן המעסיק ערבים, ודואג להרושם שיעשה הדבר בחוגי הציבור וכו'.

אין כאן ידיעות על נכונות הענין, וכן האם החשש מיוסד ובכל אופן מעוררים שימת לבבם להענין.

בכבוד ובברכה.

ח'קנב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 74.