ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ריג

ב"ה, י"א ניסן, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי הידיעה על דבר מצב בריאותו ואשר נכנס לבית הרפואה (בכלל איני גורס מה שקוראים ביה"ח, גם שאינו לפי ההגיון, שהרי נכנסים לשם להתרפאות, ואמרו חכמינו ז"ל שלעולם ידבר אדם בלשון נקי'), ושמחתי לקבל ידיעה אח"כ מהצלחת הטיפול הרפואי ואשר כבר שב לביתו.

ובעת רצון הזכרתיו על הציון.

וכיון שמתקרבים אנו לזמן חירותנו, יהי רצון שיהי' לכ' חירות מכל הענינים המבלבלים וינצל כשרונותיו אשר חונן בהם מההשגחה העליונה להפצת היהדות המסורתית ומעיינות החסידות ביחוד.

ובפרט אשר כפי הידיעה שקבלתי לקח על שכמו להיות פעיל בהפצת תורת החסידות בקשר עם שנת המאתיים להסתלקות- הילולא של הבעל שם טוב ז"ל השתא.

בכבוד ובברכה לחג כשר ושמח ולבשורות טובת,

מ. שניאורסאהן

ח'ריג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 112.

בית הרפואה... ביה"ח: ראה גם התוועדויות תשמ"ו ח"ב ע' 37 הערה 11.

*) עיין המשך באתי לגני (דיום ההסתלקות-הילולא) פרק י"א.