ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'דש

ב"ה, ט"ו טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב, בו כותב אודות מצב בריאותו ודעת הרופאים שונים בזה.

ובכללות אינו מובן, שהרי מפורסם במדינה, שבעניני אולקוס מועילה דיעטא, באם שומרים אותה בדיוק, והתועלת לא רק שמשקיטה את הכאבים אלא גם בריפוי האולקוס, והכדורים (פילן) שמוסיפים בזה הם למהר הריפוי ולחזק הבריאות ולמלאות את החסר בויטאמין וכיו"ב מפני הדיעטא.

וכיון שממכתבו אין משמע כל זה, אולי כדאי שיברר וידבר עוד הפעם עם הרופא המטפל בו.

והרי על האדם לעשות בדרך הטבע והשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות ישלח דברו וירפאהו על ידי איש פלוני וטפול פלוני.

ולהודעתו ממצב זוגתו תחי',

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.