ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רמד

ב"ה, כ"ג מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק ליב שי'

שלום וברכה!

... לכתבו ע"ד סדר לימודים - ובודאי זהו נוסף על "חת"ת".

בכלל - במקום שלבו חפץ, אבל בכל אופן צ"ל: לימוד מסכת בחלוקת הש"ס; על כל פנים מאמר חסידות אחד מפרשת השבוע במשך השבוע; לימוד בהלכות הצריכות.

ח'רמד

מו"ה יצחק ליב שי': בלאק, לונדון, אנט.

סדר לימודים: ראה גם לקמן אגרת ח'תר.