ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רנט

[י"ב כסלו, תשכ"ב]

במענה למכתבו מיום 12/10,

לפלא שחסר בו העיקר, כוונתי מתאים להוראת חז"ל בתכלית בריאת האדם, שהוא לשמש את קונו (מסכת קדושין בסופה) ע"י לימוד התורה וקיום מצותיו, בחיי היום יומים. ואף שמתחיל במכתבו שמציג את עצמו, אינו כותב כלום מקביעות עתים שלו בתורתנו תורת חיים ובהנוגע לקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

ותקותי שלמותר להוסיף, אשר אחת המצות היא ואהבת לרעך כמוך, ז. א. להשפיע גם על חבריו שי' וסביבתו שגם הם יתנהגו באופן האמור, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ח'רנט

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 359.