ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רסח

ב"ה, מוצש"ק פ' וישלח, תשכ"ב

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח בקשר עם התועדות י"ט כסלו אשר בכפר:

"לכל המשתתפים והמשתתפות בהתועדות חג הגאולה שליט"א.

"משתתף הנני בהתועדותכם דחג אשר פדה בשלום נפשנו ואור וחיות נפשנו ניתן לנו, ויהי רצון שההתעוררות תגלה ותמשיך החפץ ורצון פנימי ועצמי שבכל אחד ואחת מבני ישראל ועד שיחדירו חיי היום יומיים, ויפוצו המעינות חוצה ויבוא מלכא משיחא בקרוב ממש. לחיים לחיים ולברכה

מנחם שניאורסאהן".

המברק בטח נתקבל בעתו ובזמנו, ובודאי יודיעו מכל הנעשה ובפרטיות הדרושה.

ות"ח מראש.

בכבוד ובברכת חג הגאולה

מזכיר

??