ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רסט

ב"ה, כ' כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

... לכתבה אודות הקמת מצבה - באם אין בזה מנהג מיוחד במשפחה, כל ההקדם בזה ישובח, וע"פ המבואר בכמה ספרים.

בברכה שכפי הוראת ימי חנוכה הבע"ל שמשתשקע החמה מדליקין נר ומוסיפים באור מיום ליום יהי' כן בעניני' וכנ"ל בתחלת המכתב.

ובברכה לבשו"ט.

ח'רסט

לכתבה: בהמשך לזה - לקמן אגרת ח'שיא.

הקמת מצבה: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תרה, ובהנסמן בהערות שם.