ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רעג

ב"ה, כ"ג כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

האברך מלאכתו מלאכת שמים צבי שי'

שלום וברכה!

במענה למכתביו מיום בשורה י"ט כסלו (והקודמיו), יום גאולתנו ופדות נפשנו, בו כותב ר"פ ממלאכתו בקדש חינוך על טהרת הקדש המקרב לבן של בנ"י לאבינו שבשמים... והרי נכתב מכתבו כנ"ל ביום בשורה, ראש השנה ללימוד החסידות ודרכי החסידות.

במענה לשאלותיו: א) תפלת התלמידות תי' - אפ"ל קצרה קצת מתפלת התלמידים שי'. בפרטיות - יברר הנוהג בזה בבתי"ס החרדים שבאה"ק ת"ו.

ב) בענין השוטרות שביטל זה - מובן שכן ינהג גם להבא.

ג) המשך לימוד הבוגרים בוגרות בבי"ס החב"דים - להבא כשיבקשו ממוסד חב"די פ' שיקבל תלמיד ממוסדו - ישלח העתק בקשתו (מנומקת) לכאן ויודיע להמוסד עד"ז, ויבררו מכאן האפשרי להעשות בזה. והרי בודאי גם לו ידוע מצב הכספי החמור בו נמצאים וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

ח'רעג

האברך.. צבי: הרטמן, רמת גן.

תפלת התלמידות: במכתבו: רציתי לדעת האם בנות חייבות בכל התפלה כמו בנים או רק חלקים ממנה.

בענין השוטרות: במכתבו: בהרבה בתי ספר קיים ארגון של שוטרי בטחון.. תפקידם לעמוד במעבר חצי' משני צידי הכביש ולשמור שהתלמידים יחצו את הכביש רק במעבר החצי'.. גם בבית ספרנו קיים ארגון כזה.. וראיתי שגם בנות משמשות בתפקיד של שוטרות, לא מצא הדבר חן בעיני.