ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רצו

ב"ה, ה' טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

נתקבל המכתב שלה והברקתי דעתי ע"פ מה שראיתי בכמה וכמה מקרים דומים, שכדאי לנסות בטפול בקאמפרעסין, שמטיבים לרכך ענינים כאותם שכותבת ולפעמים קרובות עד שעוברים לגמרי, ובמשך זמן קצר רואים כבר תוצאות באם הטפול מתאים, ובודאי גם הרופא יסכים על הנ"ל, ובהתאם להתוצאות מהאמור תחליט.

והשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות ישלח דברו וירפאה ע"י טפול פלוני ואיש פלוני.

לפלא שאינה כותבת מפעולותי' בהפצת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד, ובודאי לדכוותה למותר להאריך בגודל הענין וגם ההכרח שלו.

בברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה ושמחה וטוב לבב.