ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שיא

ב"ה, כ"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"א טבת, בו כותבת אודות זמן הקמת המצבה.

ובודאי שאין זה ענין להכנס בשבילו למחלוקת ח"ו, דבר שאיסורו ברור מן התורה, ובפרט שככתבה כל המשפחה (לבדה) בדיעה אחת לחכות עד שנה ולא תתנגד לזה.

כבקשתה נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.

בברכה לבשו"ט ובענינים טובים ומתוך מנוחה וטוב לבב.

ח'שיא

זמן הקמת מצבה: ראה גם לעיל אגרת ח'רסט, ובהנסמן בהערות שם.