ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שפט

ב"ה, י"ח אדר ב', ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

כבוד הרב הגאון המפורסם חו"ב סוע"ה

סדרן ופלפלן וו"ח

אי"א בעל מדות תרומיות איש אשכולות וכו'

וכו'

מוהררי"ר שליט"א רב ראשי ראשון לציון

שלום וברכה!

באתי להמליץ על האברך הרב משה אהרן שי' ברוידה, מועמד לרבנות בשכונים בגבעתים, ששמעתי עליו ונוכחתי מפי כתבו - מכתביו רבים שהוא ירא שמים ויד לו בהוראה, בחינוך ובהשפעה וראוי לאותה איצטלא. ובודאי גם כהדר"ג שליט"א מכירו.

אני תקוה שכת"ר שליט"א ימצאהו מתאים למשרה הנ"ל, בפרט שיש לו לאברך הנ"ל היכרות וידידים בגבעתים, וגם אביו שי' רב שם, ואם יתמנה למשרה הנ"ל התקוה חזקה שיצליח בעבודתו בקדש.

בכבוד ובברכה לבשורות משמחות אלו דמרבים בהם בשמחה.

ח'שפט

מוהררי"ר: מוה"ר יצחק רחמים נסים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'שב, ובהנסמן בהערות שם.

באתי להמליץ: ראה גם אגרת שלאח"ז.