ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תח

ב"ה, ב' אייר, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר מ. ברנשטין מנהל מחוזי לשירותי

הדואר ת"א

והמרכז

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו, ואתו הסליחה על איחור המענה שלי לרגלי הטרדות המרובות וחג הפסח.

בנועם קראתי על דבר התענינותו האישית בהתפתחות כפר חב"ד, ועזרתו החשובה להתפתחות הדואר במקום. ובמיוחד נהניתי לראות מסגנון מכתבו שהתענינותו באה לא רק מצד חובתו הרשמית, אלא גם מתוך זיקה חיובית ואהדה לאנשי הכפר, השפקת עולמם ופעולותיהם, שזה מחזק תקותי שגם להבא יוסיף לתת נפשו בזה, ותבוא עליו ברכה.

בכבוד ובברכה.