ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תל

ב"ה, ערב חג השבועות, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר בנימין שי' אליאב

שלום וברכה!

בקשר עם חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה לאחל לו ולזוג' שתחי' חג שמח, ובנוסח המסורתי של כ"ק מו"ח אדמו"ר - קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בהזדמנות זו אביע קורת רוחי מבקורו בכפר חב"ד והתרשמותו, שרואה אני בזה התחלה טובה להידוק הקשר עם אנשי חב"ד באה"ק ת"ו, וכיון שכל הענינים בעולם הם באופן של גומלין, הרי בודאי שתהי' מזה תועלת לשני הצדדים.

בכבוד ובברכת החג ולבשו"ט.