ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תנב

ב"ה, כ"ט סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מנהגנו לקרות שם לבת שנולדה - בקרה"ת הכי קרובה. והרוצה לאחר קריאת השם, שהוא חיות האדם - עליו להביא ראי'. והרי אמרז"ל דאשה כמאן דמהילא דמיא, ופשיטא שהכוונה תיכף בלידתה.

ראיתי הנדפס בזה בס' טעמי המנהגים - ואין אנו אחראים לשמועות.

ח'תנב

מנהגנו: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תרמא, ובהנסמן בהערות שם.

אמרז"ל: ע"ז כז, א.