ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תנז

[ג' תמוז תשכ"ב]

... לכתבו ע"ד עירוב בעיר, כיון שהלכות רבות בזה - הרי מבלי השתתפות רב בקי בהל' אלו ביחוד אין לעשות בזה.

בנוגע לתקנות חברה קדישא וכו' - יפנה לח"ק דאגודת חב"ד.

ח'תנז

האגרת היא אל מוהפ"א שי' ווברמן, ונכתבה על גליון מכתבו מיום ה' לפ' קרח. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רצא, ובהנסמן בהערות שם.