ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תסא

ב"ה, ח' תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יעקב

יוסף שי'

שלום וברכה!

... לכתבו ע"ד אלו שהם אדאפטירט ילדים - באם אין ודאי שאמם יהודית צריך לשאול רב: הזקוקים הילדים לגירות ואופנה. ואז על הרב וכיו"ב להשתדל לגיירם, כיון שמתחנכים כיהודים ויתערבו בכל אופן בבנ"י וכו'. - מובן שהחינוך צ"ל ע"פ התומ"צ.

ח'תסא

מו"ה יעקב יוסף: גורקאוו, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'תט, ובהנסמן בהערות שם.