ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תצד

ב"ה, ט"ו מנחם אב, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות

תרומיות ענף עץ

אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

לפלא שלא שמעתי מכ' זה זמן כביר, ובפרט שתקותי שראה מי מאנ"ש במקומות שביקר. ברם קבלתי ממנו פ"ש בעקיפין ע"י המתועדים אתו בכפר חב"ד וגם על ידי הרב ש. א. קזרנובסקי שי', אבל כמובן שאין זה מרווה הצמאון.

מוסג"ב העתק ממכתבי שאולי יענין לכ', וגם קטע משיחת התועדות יב-יג תמוז.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

ח'תצד

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רנד, ובהנסמן בהערות שם.

במקומות שביקר: רוסיא. ראה גם לעיל אגרת ח'תמו, ובהנסמן בהערות שם.