ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תצו

ב"ה, ט"ו מנחם אב, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד אחב"י יוצאי אלג'ירה,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מיום י"ב מנ"א, עם רשימת החותמים עליו, כולם יעמדו על הברכה, להתברך בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

שמחתי לקרוא במכתבם מהחלטתם הטובה בקיום המצוות המעשיות בחיי היום יום, שנוסף על ההכרח שבדבר מצד עצמו להיותם צווי השם יתברך ויתעלה, בורא עולם ומנהיגו, הרי הם הצנורות וכלים לקבלת ברכותיו לכל אחד ואחת מכם וב"ב שיחיו.

ובעמדנו ביום סגולה, חמשה עשר באב, שלא היו ימים טובים בישראל כמותו, כדבר משנה, הבא תיכף אחר תקופת בין המצרים לזכר החורבן והגלות, וכמו שאומרים אנו בתפילה ומפני חטאינו גלינו מארצנו, יהי רצון שבקרוב ממש נזכה לגאולה השלימה והאמתית. והרי החלטתם הטובה להרבות בנר מצוה ותורה אור מביאה גאולה הפרטית, גאולת הנפש וגאולת הגוף, ומקרבת גאולה הכללית של עמנו עם בני ישראל, על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.

השם יתברך ימלא משאלות לבכם לטובה ויצליח מעשה ידיכם.

בכבוד ובברכת הצלחה בגשמיות וברוחניות.

ח'תצו

לכבוד.. אלג'ירה: בצרפת.

וכדבר משנה: תענית כו, ב.