ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקד

[ער"ח אלול תשכ"ב]

במענה לשאלתו - מובן שבלימוד בנ"י צ"ל מקודם לימוד המשנה ואח"כ לימוד הגמרא. פרטי הסדר בזה לא שמעתי. ויודע אצל אלה שעסקו בחינוך עטה"ק מאז ומקדם.

ח'תקד

האגרת היא אל מוהפ"א שי' ווברמן, ונכתבה על גליון מכתבו מער" אלול. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רצא, ובהנסמן בהערות שם.

במענה לשאלתו: במכתבו: מצות ושננתם לבניך אני מקיים בעצמי, בני הגדול שמואל יצחק אלי' נ"י יהי' בעהי"ת בן שמונה בי"ג חשון הבעל"ט, עכשיו כבר יודע היטיב חומש עם רש"י. מה לעשות עכשיו אם להתחיל מיד גמרא או מקודם להתחיל משנה. ועוד באיזה מס' אם משנה אם גמרא.