ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקכ

ב"ה, ערב ראש השנה, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר יצחק שי' כ"ץ

ראש עירית רחובות

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש על ידי הרב יונה שי' איידלקופ, וקודם לכן על ידי הרב רב"א שי' גורודצקי.

כיון שמתחדשת השנה, תקותי שיחדש פעולותיו להרבות הטוב והקדוש בתוספת הצלחה בתור ראש עיר בארצנו הקדושה ת"ו, שכשמה כן היא, ארץ הקדש יקרא לה.

והרי בעניני קדושה וטוב שמקורם באין-סוף ב"ה תמיד יש מקום להוספה ולהעלות בקדש, ובכלל זה, כמובן, גם פעולות חב"ד במחנו הט'. ויהי רצון שיהי' בהרחבה, וכסגנון הכתוב ויקרא שמה רחובות ויאמר כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי שלוחה לכ' ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.