ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקכו

[תשכ"ב]

לשאלתו ע"ד "שאוער" בענין הצריך ט' קבין - ישנן בזה סברות לכאן ולכאן (בס' טהרת מים להרב טעלושקין שי' בשו"ת משנה הלכות להרב קליין - שניהם בברוקלין).

ח'תקכו

לשאלתו: במכתבו. אם טבילה חיובית היינו טבילת עזרא יכולים לצאת ע"י "טוש" היינו "שאווער", היינו אם זאת יש לו דין לתשעה קבין.