ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקע

ב"ה, ג' טבת, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

מר ארי' שי' אליאב

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו מ-62/12/4, ות"ח עבור נכונותו להיות לעזר בהיותו בפרס.

מובן שנעם לי במיוחד לקרוא בהתחלת מכתבו שבמשך הזמן שעבד בתכנון ובפתוח חבל ערד דאג להקמת בית כנסת ראוי לשמו, ובודאי הוא הדין בנוגע לשאר מוסדות הדת. תקותי שהבאים אחריו בפתוח חבל זה ואחרים ילכו בעקבותיו להמשיך בקו זה.

ויהי רצון שיתקדמו הענינים באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, כהוראת ימי חנוכה שהננו באים מהם ומושפעים מהם.

בכבוד ובברכה.

בטח יענין את כ' לדעת שאחת מהחוברות שהופיעו על ידי המרכז לעניני חינוך שלנו נתרגמה לשפה הפרסית ומפני סיבה נפסק הדבר ולא נתרגמו שאר החוברות מסוג זה. איני יודע אם זהו בשטח שלו, ובכל אופן לא הפסדתי בהודיעי אותו גם זה.

ח'תקע

ארי' אליאב: אגרת נוספת אליו - לעיל ח'תקכב.