ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקפ

ב"ה, ח"י טבת, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

מר מנחם שי' בגין

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מיום ו' בטבת, ולמוותר להדגיש כמה נעם לי במיוחד לקרוא בו שימשיך בקריאה דשובה ישראל גם בועידות והכנוסים העתידים, כפי שמסר לי מר יוסף שי' קלרמן, וביחוד בקרב הנוער.

מצורף בזה העתק מכתבי למרכז תנועת החרות במענה על ההזמנה שנתכבדתי בה.

והרי הועידה מתכנסת ביום סגולה, יום הסתלקות אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, ובפרט שבשנה זו תמלאינה 150 שנה להסתלקות-הילולא שלו.

בכבוד ובברכה.

ח'תקפ

מר מנחם בגין: אגרות נוספות אליו - לעיל ח'שצט, ובהנסמן בהערות שם.

בקריאה דשובה ישראל: ראה גם לקו"ש חל"ג ע' 239.

העתק מכתבי: נדפסה בלקו"ש חל"ג ע' 238.