ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקפו

ב"ה, ה' שבט, תשכ"ג

ברוקלין.

מר צבי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מז"ך טבת, ונעם לי לקרות בו על הטבת המצב, ויהי רצון שיוטב עוד יותר ועד לשיפור גמור.

וגם בכגון זה יש להמליץ מאמר חז"ל יגעת ומצאת [אלא שהיגיעה בכגון זה היא דוקא על ידי היסח הדעת והתענינות והתבוננות בענינים של שמחה], והרי השם יתברך בורא העולם ויוצר האדם והוא עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב.

תקותי אשר ידוע למר אשר השנה שנת הק"ן להילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך וכמו בכל שאר עניני זכרון ע"פ תורתנו תורת חיים (הוראה בחיים) מובן שהכוונה היא שהזכרון יעורר ויעודד לתוספת אומץ בהליכה בדרכיו אשר הורנו (של בעל ההילולא) "ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד" (לשון בעל התניא באגרת הקדש שלו סי' ז"ך).

בכבוד ובברכה.

ח'תקפו

מר צבי: גילאון, תל אביב.

מאמר חז"ל: מגילה ו, ב.