ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקצא

ב"ה, י"ז שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות וכו'

מוהר"ר יששכר שליט"א

שלום וברכה!

בנועם נודעתי אשר כת"ר הגיע לשנות שיבה וכבוד עשו לו ידידיו ומעריציו במסיבה מיוחדת.

והנני לאחל לכת"ר שילך משיבה טובה לגבורות ועוד יותר, וינצל כשרונותיו שחונן בהם על ידי ההשגחה העליונה והאפשריות להפצת היהדות המסורתית בלי פשרות בעירו ובקהלתו ובכל מקום שידו מגעת, ויעשה ויפעול מתוך שמחה כהוראת המורה הגדול הרמב"ם, ובפרט כמודגש ומבואר גודל ענין שמחה של מצוה בתורת החסידות, ובאריכות בספרי רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע, שהשנה היא שנת הק"נ להסתלקותו.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

ח'תקצא

מוהר"ר יששכר: לוין.

כהוראת.. הרמב"ם: סוף הל' לולב.