ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקצח

ב"ה, כ"ה שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הרב יעקב שי' גולדמן

שלום וברכה!

זה זמן רב לא שמעתי מכ' באופן ישר, אבל אנ"ש שי', שולחים לי פ"ש ממנו מזמן לזמן ומבשרים טוב מהתענינותו ועזרתו. ובודאי כבכל עניני טוב וקדושה יוסיף גם בזה, בפרט שבתקופתנו ובאה"ק הכרח חינוך על טהרת הקדש הוא כמה פעמים ככה.

והרי שנה זו, שנת המאה וחמשים להסתלקותו של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשלחן ערוך, אבי תנועת חב"ד ושיטתה, היא שנת סגולה וברכה לכל העוסקים בשטח החנוך על טהרת הקדש, וכידוע עד כמה הפליגו נשיאי חב"ד בעסקנות החנוך.

והשי"ת ישלח ברכתו לו ולכל אשר לו ופועל ידיו יצליח.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.