ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרי

ב"ה, כ"ב אדר, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר דוד שי' עפשטיין

שלום וברכה!

נוסף על הבעת תודתי בעת התועדות דפורים בעד תשורתו ספר תשובה שלמה, ב' חלקים, רצוני למסור גם בכתב מקורת רוחי להתראות אתו בעת ההתועדות, וגם לכפול תודתי בעד תשורתו, ס' שו"ת הנ"ל.

תקותי אשר כ' ואחיו שי' נמנים בין אלו שיש להם קביעת עתים בתורה בכלל, ובספרים אלו ביחוד. ובפרט שספרי הלכה הם העוסקים בענינים הנוגעים למעשה בפועל, וכבר אמרו חכמינו ז"ל גדול למוד שמביא לידי מעשה. ובודאי מקיימים גם כלל גדול מצות ואהבת לרעך כמוך בהשפעה כל אחד בסביבתו, שהרי כל מי שיש לו השפעה על רבים אחריות הרבים עליו וזכות הרבים תלוי בו.

בכבוד ובברכה.

ח'תרי

אמרו חכמינו ז"ל: קידושין מ, ב.