ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תריג

ב"ה, ג' ניסן, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ כו'

הרב צבי דוב שי'

שלום וברכה!

למרות רצוני להפגש עמו פא"פ, ובפרט אחרי נאומו על מדע ודת, לא אסתייע מילתא מרוב הטרדות, ונתקיים אצלי דבר משנה אל תאמר לכשאפנה אשנה כו'. ועכ"פ אודה לו בכתב בעד שלחו לי העתק נאומו הנ"ל. עד התראותינו פא"פ סו"ס כתקותי חזקה.

עיקר מכתבי, כמובן, להביע לו ברכה והצלחה לרגלי קבלתו כתב רבנות בבית הכנסת שלו, ומצורף בזה העתק מכתבי לנשיא בית הכנסת במענה על ההזמנה.

ויהי רצון שינצל חילו באורייתא לנהל עדתו על מי מנוחות, ולהפיץ היהדות המסורתית בלי פשרות בקהלתו בכלל, ובתוככי הנוער בפרט ובכל מקום שידו מגעת.

ולמותר להאריך לדכוותי' בצורך החיוני בזה, בפרט בימינו אלה.

ויעשה כ"ז מתוך שמחה וחירות אמתית מכל מצרים וגבולים ומכל ענינים המבלבלים עבודת השם בשמחה וטוב לבב, כענין ימי חג הפסח זמן חרותינו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה.

בכבוד ובברכה לחג פסח כשר ושמח.

ח'תריג

הרב צבי דוב: קונוטופסקי.

דבר משנה: אבות פ"ב מ"ד.