ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרכד

ב"ה, י"א אייר, תשכ"ג

ברוקלין.

אל הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהברקנו להם אתמול לילה:

"במבצע ל"ג בעומר להדגיש שנת המאה וחמשים ולהוסיף זה גם באל"ף בי"ת ובשאר הנדפסים שמחלקים

מזכירות".

בכבוד

מזכיר

נ. ב. לפלא גדול שבהוצאה החדשה של ההגדה שחולקה במבצע לפני חה"פ לא נזכר ע"ד שנת המאה וחמשים.