ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרעה

ב"ה, כ"ג אלול, תשכ"ג

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום 9/10, בו כותבת אודות בריאות בעלה שי' שסובל מדיסקוס.

והנה בארצוה"ב לאחרונה משתמטים מנתוחים בכגון זה, ומשתדלים באופני טפול אחרים, וכיון שהרופאים דאה"ק ת"ו עומדים בקישור תמידי עם הרופאים דכאן, בודאי ידועים טפולים אלו בסביבתה.

כשתכתוב השמות שלה ושל בעלה בלשון הקדש בצירוף שם האם של כל אחד ואחת (שכן נוהגים להזכיר בתפלה) יזכירום להמצטרך להם.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר