ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרעו

ב"ה, מוצאי שבת-קדש כ"ה אלול, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות תרומיות ענף

עץ אבות כו' מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

הנני לאשר מכתבו הארוך, ונעם לי לראות בו התענינותו העמוקה בכפר חב"ד ועניניו, לרבות התושבים ובאי-כוחם. כה יתן וכה יוסיף.

ומענינא דיומא, ואם תמצא לומר קשור גם בהנ"ל, ארשה לעצמי לצרף בזה מה שזה עתה הוצאנו לאור (אף שעדיין לא נכרך) קונטרס מאמרים שחזרתי עליהם בש"ק ח"י אלול ובש"ק זה ובפרט אשר בהם מאמרים של רבינו הזקן אשר כ' זכה והצליח להיות הגורם להופעתם לאור עולם.

ויהי רצון שכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר ח"י אלול מכניס חיות בכל עניני אלול, יהי' זה בפועל, כולל גם חיות הגוף ובריאות הנכונה.

בהוקרה ובכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

ח'תרעו

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רנד, ובהנסמן בהערות שם.

קונטרס מאמרים: "מאמרי חודש אלול ה'תשכ"ג".

כ' זכה: ראה גם לעיל אגרת ח'רנד, ובהנסמן בהערות שם.

שכפתגם: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תשעז, ובהנסמן בהערות שם.