ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בעתו הודיעו לי על דבר פניתו לאישים ומוסדות שונים בארץ ישראל בקשר עם ההצהרה שניתנה באייר ה'תש"ח לאחר מלחמת השיחרור, ואשר כ' ראה שעת כושר אחר מלחמת ששת הימים לתקן את המעוות, ובלשונו במכתבו – שלא נכנסו בה אי-אילו ביטויים של יהדות וכו'.

ומאז לא שמעתי דבר בזה, לא באופן ישיר ואף לא באופן אחר.

ברם מוכרחני להודות שאין לי תימה על חוסר תגובה מתאימה בזה, שהרי לכאורה הסיבות שגרמו אז שלא נכנסו הביטויים כו' גם עתה בתוקפם ואולי עוד יותר.

אין הזמן מתאים כלל וכלל לדבר בעניני בני ישראל כהנ"ל כי אם בטובת בני ישראל ובזכות בני ישראל. בכל זה, באם נתחדש משהו בזה וכ' ימצא פנאי להודיעני, תודתי נתונה לו מראש.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה.


אין הזמן מתאים כו': ראה שיחת ש"פ נצו"י, כ"ה אלול ה'תשמ"ג סכ"ח-כ"ט; כ"ף מנחם-אב ה'תשמ"ו סי"ט ואילך (תורת מנחם – התוועדויות ה'תשמ"ג ח"ד ע' 3-2042; ה'תשמ"ו ח"ד ע' 259 ואילך).